Dentální hygiena


Dentální hygienistka je nezastupitelný člen odborného stomatologického týmu. Hlavním cílem její práce je naučit Vás, správné technice čištění a péči o Vaše zuby. Správná hygiena dutiny ústní předchází vzniku zubního kazu, gingivitis ( zánět dásní ). Neléčená gingivitis přechází v parodontitidu ( resorpce kosti ).

Dentální hygienu doporučujeme navštěvovat pravidelně jednou za půl roku, ale záleží na závažnosti pacientova chrupu. Někdy je třeba chodit častěji jako u pacientů s implantáty nebo u pacientů s postižením."Dentální hygiena je velmi důležitá hlavně u dětí !"

Prevence pozitivně ovlivňuje kvalitu mléčného chrupu i zdravý vývoj stálých zubů. Osvojení správných technik a principů ústní hygieny je důležitým vkladem do života a základem pro zdravý chrup v dospělosti.


Dentální hygiena zahrnuje:

  • Instruktáž a motivace ohledně správné péče o Vaše zuby
  • Výběr vhodných pomůcek pro dokonalou ústní hygienu správné mezizubní kartáčky, užívání floss, flosspick, technika čištění zubů
  • Odstranění zubního povlaku
  • Důkladné odstranění zubního kamene (scaling a deep scaling) ultrazvukem a ručními nástroji
  • Air flow (pískování zubů odstranění pigmentací)
  • Depurace (odstranění pigmentací, dočištění a zahlazení povrchu zubu)
  • Fluoridace - Prevence vzniku zubního kazu je nepostradatelný minerální prvek fluor, který je často obsažen u zubních past, ústních vod, gelu, laku.
  • Eliminace citlivých krčků pomocí laku
  • Bělení ordinační, domácí nebo kombinované


Péče o chrup a dásně je jedna z nejdůležitějších forem prevence.Co znamená:

Scaling ( odstranění subgingiválního i supragingiválního kamene a plaku )

Na povrchu zubů dochází k tvorbě a usazování zubního mikrobiálního povlaku zvaného plak a jeho zmineralizované formy zubního kamene. Dlouhodobá přítomnost škodlivého plaku a zubního kamene se významně podílí na vzniku zubního kazu a je hlavní příčinou vzniku zánětu dásní. Odstraňuje se jak povrchově tak pod dásní pomocí ručních nástrojů a ultrazvuku. Po odstranění zubního kamene vyplachujeme peroxidem vodíku nebo chlorheixidinem.

Deep scaling ( odstranění subgingiválního plaku a kamene )

Deep Scaling nebo také hluboké čištění je, když se nachází zubní kámen také hlouběji pod dásní, musí se odstranit. Kovovými nástroji a ultrazvukem se čistí povrch kořenů pod úrovní dásně. Po očištění povrchu kořenů, parodontální choboty vyplachujeme peroxidem vodíku a zavádíme do nich gel obsahující velmi účinné antibakteriální činidlo chlorheixidin.