DENTÁLNÍ HYGIENA, DIANA JINDROVÁ, DIS.

Moje práce je i mým koníčkem.

NOVÝ CENÍK OD 1.1.2024 

Zahrnuje v sobě minutovou kalkulaci, počet minut výkonu a zvlášť účtované položky, a to dle struktury a obsahu vyžadovaného aktuální legislativou.