PŘÍSPĚVKY NA POJIŠŤOVNU

2023
 

Vojenská zdravotní pojišťovna (201)

 • Příspěvek 500 Kč na dentální hygienu (ošetření i instruktáž) u dentální hygienistky.
 • Příspěvek lze čerpat celoročně nebo do vyčerpání limitu.

Průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

 • Podmínkou je registrace v programu Bonus Plus v rámci nasbíraných bodů (1 bod = 1 Kč).
 • Na ošetření dentální hygieny  lze čerpat příspěvek max. 500 Kč dle nasíraných bodů.

  Všeobecná zdravotní pojišťovna (111):
  • Příspěvek 500 Kč pro každého klienta bez omezení věku, je určen na dentální hygienu (ošetření i instruktáž).
  • Program pro těhotné ženy a maminky (do 12-ti měsíců od porodu) na dentální hygienu nebo balíček dentálních pomůcek do výše 3500 Kč v průběhu roku.
  • Bezpříspěvkové i dárci krve na základě dvou odběru krve 1.000 Kč mohou čerpat příspěvky na dentální hygienu nebo balíček dentálních pomůcek v průběhu roku.

  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)

  • Příspěvek dospělým klientům až 500 Kč na nácvik správného čištění chrupu.
  • Příspěvek až 1.500 Kč dětem do 18 let na nácvik správného čištění chrupu.
  • Těhotným a ženám po porodu až 2.000 Kč
  • Dárcům krve až 2.000 Kč.
  • Prvodárcům krve až 1.000 Kč
  • Všechny programy probíhají celoročně nebo do vyčerpání financí.

  Revírní bratrská zdravotní pojišťovna (213)

  • Je nutné, aby klient/pojištěnec měl zřízenou elektronickou službu my213.
  • Příspěvek lze čerpat pouze na ošetření dentální hygieny.

  Odborová zdravotní pojišťovna (207)

  • Podmínkou je preventivní ošetření u zubního lékaře..
  • Doklad nesmí být starší 3 měsíců. 
  • Program VITAKARTA až 1000 Kč. 50% z částky dentální hygieny lze čerpat 1x ročně do 30.11..2023
  • Všichni klienti můžou využívat příspěvek až 2 000 Kč na dentální hygienu, bez bodů. 50% částky z dentální hygieny maximálně 1000 Kč za bonusové období, první je do 30.6.2023 a druhé je od 1.7.2023 do 30.11.2023.

   Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

   • Příspěvek na ošetření dentální hygieny u těhotných žen lze čerpat do výše 500 Kč.
   • Příspěvek na ošetření dentální hygieny u dárce krve lze čerpat do výše 1.000 Kč.
   • Příspěvek na ošetření dentální hygieny u dětí lze čerpat do výše 500 Kč.